Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen ger dig en bred högskoleförberedande utbildning inom data, matematik, teknik och design. Teknikprogrammet är ett program som kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Du har stor frihet att välja inriktningar och kurser och får en anpassad utbildning i en öppen miljö med spjutspetsteknik. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Läs mer

Inriktningar

Här lär du dig

Med eleven i centrum skapar vi en aktuell, intressant och meningsfull studietid som ger dig goda förutsättningar för såväl fortsatta studier som ett framtida yrkesliv. Allt sker i en digital lärmiljö, du får använda professionell mjukvara och den senaste tekniken. Du utgår ofta från praktiska problem som du löser tillsammans med andra eller enskilt, ibland i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar. Du tränar dig i att analysera, modellera, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system. Du söker och bearbetar information källkritiskt. Under studietiden får du möjlighet att starta och driva eget UF-företag.

Efter gymnasiet

Teknikprogrammet ger bred behörighet att söka till högskola och universitet. Du kan välja att utbilda dig till civilingenjör, designer, spelutvecklare och mycket mer. Inriktningen teknikvetenskap ger, utan vidare val under programmets gång, behörighet till civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar.

Behörigshetskrav

Om du söker till Teknikprogrammet måste du ha minst betyget E i ämnena:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Biologi
  • Kemi
  • Fysik
  • 6 övriga ämnen
Design och produktutveckling

Du studerar design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får lära dig grunderna för att konstruera, rita och formge produkter. Du lär dig materiallära, CAD-ritning och 3D samt bygga modeller du ritat.

Informations- och medieteknik

Du studerar teknik för information, kommunikation och olika medier. Du får kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig programmering, digital media och webbutveckling. Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får lära dig grunder för att konstruera, rita och formge produkter. Du lär dig materiallära, rita i CAD och 3D och bygga modeller du ritat.
(Du lär dig även programmera fräsiga hemsidor som denna)

Produktionsteknik

Produktionsteknik passar dig som vill lära dig mer om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Utbildningen är en bra grund för högskolestudier i teknik och naturvetenskap. Studierna innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Teknikvetenskap

Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper i teknik, matematik och fysik.

Sociala medier

Facebook

Instagram

Besök oss

Nyfiken på studiebesök?

Går du i 9:an eller på ett introduktionsprogram och vill veta mer om teknikprogrammet?
Klicka på länken nedan och fyll i formuläret så kontaktar vi dig.
Välkommen på ett besök hos oss!

Boka studiebesök

Kontakt

Card image cap
Kristofer Sjölander

Rektor

Tel. 0457-61 84 09
kristofer.sjolander@ronneby.se

Rektor för skolenhet 2
Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet, inriktning Finsnickeri
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Card image cap
Thomas Westling

Studie- och yrkesvägledare

Tel. 0457-61 83 74
thomas.westling@ronneby.se

Vägleder elever från följande program:
Flygteknikutbildningen
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Naturbruksgymnasiet
Crea Diem